Menu

Liên kết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cổng thông tin điện tử Tây Ninh

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 3


Hôm nayHôm nay : 51

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19693

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3108400

Trang nhất » KTKTTN » Thông báo

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Chủ nhật - 21/02/2021 07:00
Thông báo

Thông báo

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1. Thông báo số 19/TB-TCKTKT ngày 02/02/2020 của trường TC KTKT Tây Ninh
2. Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

3. Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của thủ tướng Chính phủ
4. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của thủ tướng Chính phủ
5. Công văn số 166/SLĐTBXH-VP ngày 03/02/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh
6. Công văn số 335/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh Xã hội
7. Công văn số 551/VP-VHXH ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
8. Thông báo số 189/TB-SGDĐT ngày 02/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh
9. Kế hoạch số 21/KH-TCKTKT ngày 03/02/2020 của trường TC KTKT Tây Ninh
10. Công văn số 194/UBND-VHXH ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
11. 
Công văn số 196/UBND-VHXH ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
12. Công văn số 225/SLĐTBXH-VP ngày 07/02/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh
13. Thông báo số 27/TB-TCKTKT ngày 07/02/2020 của trường TC KTKT Tây Ninh 
14. Công văn số 215/UBND-VHXH ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
15. 
Công văn số 217/UBND-KTTC ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
16. 
Công văn số 220/UBND-VHXH ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
17. Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế
18. Công văn số 714/VP-VHXH ngày 09/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh 
19. Công văn khẩn số 454/SYT-NV ngày 14/02/2020 của sở Y tế Tây Ninh 
20. Thông báo số 35/TB-TCKTKT, ngày 15/02/2020 của trường TC KTKT Tây Ninh 
21. Thông báo số 633/TB-LĐTBXH, ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội
22. Công văn số 914/BYT-MT, ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế 
23. Công văn khẩn số 653/SYT-NV, ngày 28/02/2020 của Sở Y tế Tây Ninh 
24. Công văn số 405/SGDĐT-GDTrH, ngày 28/02/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh 
25. Chỉ thị 10/TC-TTg, ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
26. Công văn số 367/UBND-VHXH, ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
27. Công văn số 520/SLĐTBXH-VP, ngày 10/03/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh 
28. Công văn số 486/UBND-VHXH, ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
29. Công văn số 493/CV-BCĐ, ngày 13/03/2020 của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh
30. Công văn số 496/CV-BCĐ, ngày 15/03/2020 của 
ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh 
31. Công văn số 985/SLĐTBXH-VP, ngày 16/04/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh
32. Công văn số 669/SLĐTBXH-DN, ngày 20/03/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh
33. Thông báo số 62/TB-TCKTKT, ngày 20/03/2020 của trường TC KTKT Tây Ninh 
34. Công văn số 525/CV-BCĐ ngày 18/03//2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh 
35. Công văn số 542/UBND-VHXH ngày 20/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
36. Công văn số 544/UBND-VHXH ngày 20/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
37. Công văn số 698/SLĐTBXH-VP ngày 23/03/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh 
38. Thông báo số 748 ngày 26/03/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh 
39. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của thủ tướng Chính phủ 
40. Thông báo số 1982/TB-VP ngày 27/03/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HDND và UBND tỉnh Tây Ninh 
41. 
Thông báo số 1815/TB-VP ngày 23/03/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HDND và UBND tỉnh Tây Ninh
42. Công văn số 952/SYT-NV ngày 17/03/2020 của Sở Y tế Tây Ninh 
43. Công văn số 598/CV-BCĐ ngày 26/03/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh 
44. Công văn số 595/UBND-VHXH ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
45. Công văn số 561/KH-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
46. Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
47. Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
48. Công văn số 619/CV-BCĐ ngày 29/03/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh 
49. Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
50. Thông báo số 194-TB/TU ngày 26/03/2020 của Tỉnh ủy Tây Ninh 
51. Công văn số 426/STTTT-TTBCXB ngày 25/03/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh 
52. Kế hoạch 561/KH-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
53. Công văn số 580/CV-BCĐ ngày 25/03/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh 
54. Công văn số 595/UBND-VHXH ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
55. Công văn số 598/CV-BCĐ ngày 26/03/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh 
56. Công văn số 619/CV-BCĐ ngày 29/03/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh 
57. Công văn số 1005-CV/TU ngày 31/30/2020 của Tỉnh ủy Tây Ninh 
58. Công văn số 1815/TB-VP ngày 23/03/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh 
59. Công văn số 1881/TB-VP ngày 25/03/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh 
60. Công văn số 1982/TB-VP ngày 27/03/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh 
61. Công văn số 2077/VP-VHXH ngày 30/03/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh 
62. Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/04/2020 của Văn phòng Chính phủ 
63. Công văn số 859/SLĐTBXH-VP ngày 06/04/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh 
64. Công điện 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/04/2020 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội 
65. Công văn số 656/CV-BCĐ ngày 03/04/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh 
66. Công văn số 898/KH-SLĐTBXH ngày 09/04/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh
67. Công văn số 656/CV-BCĐ ngày 03/04/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh 
68. Công văn số 728/UBND-VHXH ngày 10/04/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh  
69. Công văn số 998/SLĐTBXH-VP, ngày 17/04/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh 
70. Công văn số 73/TB-TCKTKT, ngày 17/04/2020 của trường TC KTKT Tây Ninh 
71. Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
72. Thông báo số 78/TB-TCKTKT ngày 29/04/2020 của trường TC KTKT Tây Ninh 
73. Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/05/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
74. Công văn số 1188/UBND-VHXH ngày 05/06/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
75. Công văn số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 
76. Công văn số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 
77. Công văn số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 
78. Công văn số 1676/UBND-VHXH ngày 25/07/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
79. Công văn số 5259/TB-VP ngày 27/07/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
80. Công văn số 2197/SLĐTBXH-VP ngày 29/07/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh 
81. Công văn số 2221/SLĐTBXH-VP ngày 30/07/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh 
82. Công văn số 124-CV/ĐU ngày 30/07/2020 của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 
83. Công văn số 1713/UBND-VHXH ngày 29/07/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
84. Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/07/2020 của Văn phòng Chính phủ 
85. Công văn số 5408/VP-VHXH ngày 31/07/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
86. Công văn số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 
87. Công văn số 3268/SYT-NV ngày 26/08/2020 của Sở Y tế Tây Ninh 
88. Công văn số 2335/UBND-VHXH ngày 28/09/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
89. Công văn số 3095/SLĐTBXH-VP ngày 21/10/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tây Ninh 
90. Công văn số 485/CĐVC ngày 04/11/2020 của Liên đoàn lao động tỉnh Tây Ninh 
91. Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
92. Công văn số 3007/UBND-VHXH ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 
93. Công văn số 3581/SLĐTBXH-VP ngày 04/12/2020 của Sở LĐTBXH Tây Ninh 
94. Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
95. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
96. Công văn số 308/SLĐTBXH-VP ngày 01/02/2021 của Sở LĐTBXH Tây Ninh 
97. Công văn số 312/UBND-KGVX ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh 
98. Công văn số 433/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh 
99. Công văn số 435/UBND-KGVX ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn