Cơ cấu tổ chức Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh

.
Đảng ủy bộ phận
1
Phạm Văn Vinh
Bí thư Đảng ủy
1
Nguyễn Dương Quốc Việt
Phó Bí thư Đảng ủy
1
Phạm Trường Sinh
Đảng ủy viên
1
Hồ Thị Huệ
Đảng ủy viên
1
Trương Quốc hùng
Đảng ủy viên
Ban Giám hiệu
1
Phạm Văn Vinh
Hiệu trưởng
1
Nguyễn Dương Quốc Việt
Phó Hiệu trưởng
1
Phạm Trường Sinh
Phó Hiệu trưởng
Phòng đào tạo
1
Lê Minh Đức
Phó Trưởng phòng - Phụ trách
1
Lê Thụy Vương Lan
Phó Trưởng phòng
1
Trần Hữu Hạnh
Phó Trưởng phòng
Phòng tổ chức hành chính
1
Đỗ thành trung
Trưởng phòng
1
Tạ Thị Diễm Trang
Phó Trưởng phòng
Phòng quản trị
1
Trương Quốc hùng
Phó Trưởng phòng - Phụ trách
1
Nguyễn Văn Long
Phó Trưởng phòng
Khoa điện
1
Nguyễn Trọng Hiếu
Trưởng khoa
1
Nguyễn Duy Phước
Phó Trưởng khoa
Khoa cơ khí
1
Lưu Quang Nhật Lâm
Phó Trưởng khoa - Phụ trách
Khoa cơ bản
1
Hồ Thị Huệ
Phó Trưởng khoa - Phụ trách
Khoa Công nghệ thông tin
1
Nguyễn Thị Huyền Trinh
Trưởng khoa
1
Hồ Phú Cường
Phó Trưởng khoa
Khoa kinh tế - dịch vụ
1
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú
Trưởng khoa
1
Đặng Thị Dương Hồng
Phó Trưởng khoa
Khoa nông nghiệp - môi trường
1
Trần Thị Thùy Trinh
Trưởng khoa
1
Lê Thị Kim Lan
Phó Trưởng khoa
Công đoàn cơ sở
1
Nguyễn Duy Phước
Chủ tịch Công đoàn
1
Ngô Tấn Thành
Phó Chủ tịch Công đoàn
Đoàn Thanh niên
1
Trương Quốc hùng
Bí thư Đoàn trường
1
Bùi Thị Mỹ Tiên
Phó Bí thư Đoàn trường
1
Huỳnh Ngọc Sang
Phó Bí thư Đoàn trường
 

Tác giả bài viết: HPC

Nguồn tin: Phòng TCHC