Thông báo làm thủ tục nhập học lớp Đại học Luật liên thông từ trung cấp 2015

Thông báo làm thủ tục nhập học lớp Đại học Luật liên thông từ trung cấp 2015
Thông báo về việc làm thủ tục nhập học lớp Đại học LUẬT liên thông từ trung cấp 2015
Sinh viên lớp Đại học LUẬT liên thông từ trung cấp 2015 xem thông báo về: Thủ tục nhập học, Hồ sơ, Thời gian làm thủ tục, Ngày nhập học, Ngày khai giảng theo thông báo 633/TB-VPTNL ngày 16 tháng 9 năm 2015 tại đây:  tải file pdf

Tác giả bài viết: Bảo Thuần

Nguồn tin: ĐH Trà Vinh