Thông báo bổ sung lịch học ĐH Trà Vinh ngày tháng 4-2015

Thông báo bổ sung lịch học ĐH Trà Vinh ngày tháng 4-2015
Thông báo lịch học Đại học Trà Vinh
- Ngành Luật: sáng ngày 11 tháng 4 năm 2015 không thi môn LL nhà nước và PL 2. Nghỉ cả ngày.
- Hai lớp Luật liên thông và VLVH sẽ học tiếp môn Cơ sở văn hóa Việt Nam từ ngày 25 tháng 4 năm 2015.
- Riêng học viên ngành Luật liên thông và VLVH nhập học đợt 2, 3 sẽ học tiếp môn Logic học đại cương từ ngày 12 tháng 4 năm 2015.

Tác giả bài viết: NHBT

Nguồn tin: ĐH Trà Vinh