BỘ GDĐT công bố các đơn vị đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định mới

BỘ GDĐT công bố các đơn vị đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định mới
Thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Danh sách chi tiết

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Phòng Tổ chức hành chính