Mở lớp ôn thi chứng chỉ A Tin học vào ngày 15/6/2013

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường TC KTKT tổ chức lớp ôn thi chứng chỉ A Tin học.
Khai giảng ngày 15/6/2013
Học phí: 150.000đ
Số tiêt: 30 tiết
Nơi đăng ký: Phòng Tài vụ Trường TC KTKT TN (gặp Cô Liên)
 
 

Tác giả bài viết: HPC

Nguồn tin: TTNNTH