Công ty Cổ phần TAPIOTEK tuyển dụng các kỹ sư mới tốt nghiệp để tham gia chương trình đào tạo phát triển nguồn cán bộ quản lý kế cận

Công ty Cổ phần TAPIOTEK tuyển dụng các kỹ sư mới tốt nghiệp để tham gia chương trình đào tạo phát triển nguồn cán bộ quản lý kế cận
Công ty Cổ phần TAPIOTEK tuyển dụng các kỹ sư mới tốt nghiệp để tham gia chương trình đào tạo phát triển nguồn cán bộ quản lý kế cận
(bấm vào ảnh để xem ảnh lớn hơn)
Tải file đính kèm tại đây

Tác giả bài viết: HPC

Nguồn tin: BGH