Thông báo khóa 37 nhận bằng tốt nghiệp

Thông báo khóa 37 nhận bằng tốt nghiệp
Khóa 37
Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tây Ninh thông báo đến các học sinh khóa 37 đã đạt khi đự thi tốt nghiệp tháng 7/2015 đến Trường nhận bằng từ Thứ hai, 7/3/2016

Tác giả bài viết: P.QLCL