Đảng viên trường Kinh tế Kỷ thuật Tây Ninh tham dự Hội nghị đảng viên năm 2016

Đảng viên trường Kinh tế Kỷ thuật Tây Ninh tham dự Hội nghị đảng viên năm 2016
Ngày 24/01/2017, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2016.
Ngày 24/01/2017, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2016. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Mai Thị Lệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT, cùng 82 đảng viên thuộc Cơ quan Sở GD&ĐT, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Hội nghị đã thông qua các Báo cáo tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017; Báo cáo đánh giá sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở GD&ĐT năm 2016; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; Báo cáo kết quả lấy ý kiến quần chúng xây dựng chi, đảng bộ v.v…
Hội nghị thông qua các Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.