[TRỤ SỞ 1 - TRẢNG BÀNG] Thời khóa biểu tuần 2 tháng 01/2023 (từ 09/01/2023)

[TRỤ SỞ 1 - TRẢNG BÀNG] Thời khóa biểu tuần 2 tháng 01/2023 (từ 09/01/2023)
Thời khóa biểu - Trụ sở 1
Click vào ảnh để xem ảnh kích thước lớn
Tác giả bài viết: HPC

Nguồn tin: Phòng Đào tạo