[TRỤ SỞ 1 - TRẢNG BÀNG] Thời khóa biểu tuần 3 tháng 9 (từ 12/9/2022)

[TRỤ SỞ 1 - TRẢNG BÀNG] Thời khóa biểu tuần 3 tháng 9 (từ 12/9/2022)
Thời khóa biểu - Trụ sở 1
Click vào ảnh để xem ảnh kích thước lớn
Tác giả bài viết: HPC

Nguồn tin: Phòng Đào tạo