Công văn 2505 của UBND tỉnh v/v tăng cường biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

.


Tác giả bài viết: HPC