Công văn số 4150/UBND-KGVX ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới

Công văn số 4150/UBND-KGVX ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới
Công văn số 4150/UBND-KGVX ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới
Xem chi tiết văn bản tại đây

Tác giả bài viết: HPC

Nguồn tin: BGH